Copyright/PR-Disclaimer


Copyright© A Lady


Sav sadržaj objavljen na beauty blog-u A Lady  zaštićen je prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima
Sadržaj nije dozvoljeno distribuirati, kopirati, mijenjati ili koristiti u druge komercijalne svrhe bez dozvole vlasnika stranice
Za dopuštenje korištenja sadržaja i fotografija, obratite se putem mail-a.


PR


PR proizvode prihvaćam uz uvjet da recenziju pišem kada želim i kako želim. 
Stavovi i mišljenja izražena na blogu su isključivo osobna i temeljena na vlastitom iskustvu. 
PR proizvod naznačen je sa PR* na kraju posta. 
Otvorena sam za razne oblike suradnje.
Za sva pitanja ili potrebu za media kit-om kontaktirajte me na e-mail ili facebook stranicu:


e-mail - beautyblog.alady@gmail.com
Facebook - A Lady